6 regles del club de golf que frenen el joc


El joc del golf ha recorregut un llarg camí durant les últimes dècades i pals de golf s’han avançat en gran mesura amb els temps en un esforç per atraure i oferir una nova generació de jugadors amb diferents visions i expectatives de la vida.

Gairebé han desaparegut els dies de les barres només per a homes i l’exigència que els mitjons fins als genolls es portin amb pantalons curts, però alguns clubs continuen aferrant-se a principis una mica arcaics que són massa prescriptius i poden semblar discriminatoris o retrovisors. Perquè el golf prosperi en el futur, els clubs han d’oferir una inclusió total i eliminar qualsevol regla que faci que l’esport sembli atapeït i fora de temps: aquesta és la imatge que hem de perdre. Aquí hi ha 6 regles del club de golf que frenen el joc.

Codi de vestimenta