Golf: Les lesions estranyes marginen a Ryan Fox a Europa


La lesió és un moment frustrant per a Ryan Fox. Foto/Getty

No va ser colpejat per una pilota de golf i no va relliscar per les escales.

Ryan Fox descriu la lesió al genoll que l’ha allunyat de dos dels tornejos més importants del DP World Tour